slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4


REKONSTRUKCIJA TIVOLIJA Z ZAHODNIM ROBOM MESTNEGA JEDRA IN GARAŽA V GRAJSKEM HRIBU NA OBROBJU STARE LJUBLJANE

Biro / Član:
ambient


Tim in sodelavci:
Edo Ravnikar ml.
Miha Kerin
Majda Kregar


Lokacija:
Ljubljana


Letnica projekta / izvedbe:
2004 / 2004


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
projekt


Kategorizacija:
Prostorsko načrtovanje


Avtor fotografij:
Ambient


Cesta VII korpusa je bila v 70.letih izvedena na horuk. Posledica je pohaba mestnega prostora v degradirano območje hrupa, nesnage in strahu. Izrezati jo je treba iz mestnega tkiva in jo nadomestiti s tunelom po Rožnikom.

Poseg bi imel močne pozitivne učinke. Območje odstranjene Tivolske ceste predstavlja pas najbolj kvalitetne mestne površine. Z enim posegom je na razpolago izvedba vrste sinergičnih projektov.
Čisto spodaj je prostor za traso podzemne železnice, kamor se v določenem delu prenese sedanja železnica, ki poteka skozi Tivoli, da se tudi ta končno umakne iz mestnega parterja. Nad tem je mesto za podzemne parkirne površine, ki pokrijejo vse potrebe upravnih in kulturnih programov v tem delu mesta. Nad terenom je prostor najprej za restavrirani Tivoli v nekdanji obliki plus kvalitetno zazidavo v nekoč pozidanih karejih, vendar z večjo gostoto in bolj reprezentativno. Potrebno zemljišče za vse te posege je zvezno, neobremenjeno in v javni lasti.

Garaža Tivoli s kapaciteto do 2800 PM v dveh podzemnih nivojih zvezno pokriva zahodno območje do Slovenske ceste. Garaža je lahko razdeljena na več sekcij, ki se izgrajujejo postopoma, v končni obliki pa so lahko vsi deli združeni tako, da bi bil možen prevoz po garaži od Delavskega doma do Tobačne.

(slika 1)
Poglobitev železnice (hitra mednarodna proga in regionalna proga) in cona sproščene javne mestne površine.

PREDNOSTI PRESTAVITVE TRANZITNEGA PROMETA PO TIVOLSKI V NOVI ZAHODNI DEL NOTRANJEGA RINGA - TIVOLSKI TUNEL IN UKINITVE TIVOLSKE CESTE

- Tivoli bo restavriran kot integralni del mestnega prostora.

- Sedaj prekinjena povezanost mestnega jedra in njegovega parkovnega zaledja - ?zeleni pas?, ki se je nekoč neovirano raztezal od Rožnika do Golovca, bo ponovno vzpostavljen.

- Na mestu odstranjene Tivolske pridobimo odlično lokacijo za nujno potrebno garažo, ki zvezno pokriva potrebe zahodnega dela ožjega centra med Tivolijem in Slovensko ter Gosposvetsko in Aškerčevo.

- Historična ulična mreža, ki jo je implementacija Tivolske in njenih priključkov razvrednotila, se revitalizira v svoji tradicionalni obliki.

- Površine ki bodo osvobojene že v prvi fazi odstranitve ceste, dodatno pa po prenosu železnice pod zemljo, so idealna gradbena zemljišča, ki jih je treba izkoristiti za skrbno urbanistično in arhitektonsko oblikovanje zahodnega perimetra mestnega jedra, na vseh stikih s parkom.

- Namembnost teh gradenj naj bo v skladu z lokacijo, ta je reprezentančna, upravna in kulturna.

- Tunel, v katerega umaknemo tranzitni promet, ustvarja potencialno možnost ureditve dostopnosti (in parkiranja) za objekte in programe na robu Tivolija (območje tivolskega gradu).

(slika 2)
2a - Povezava Dunajske in Celovške po ulici Bežigrad čez železnico in po Frankopanski.
2b - Tunel pod Rožnikom, povezava Celovške, Večne poti in trga MDB
2c - Odstranitev Tivolske med Delavskim domom in Tobačno z izgradnjo podzemne garaže ter kvalitetna pozidava stičišča centra s Tivolijem

(slika 3)
Robna zazidava centra proti Tivoliju z garažo Tivoli pod traso ukinjene Tivolske ceste


TUNELSKA GARAŽA V GRAJSKEM HRIBU

Tunelska garaža v hribu bi sistemsko oskrbovala celotno Staro Ljubljano s parkirnimi mesti, s kratkimi potmi za dostavo in s sodobno infrastrukturo. Z izhodi preko atrijev niza hiš ob hribu in preko bližnjih mostov sega preko Ljubljanice bi b 5 minutah obvladovala široko dostopno območje. Izgradnja v sterilnem terenu ne bi bila obremenjena z lastnino, arheologijo, komunalo in obstoječimi objekti.
Severni uvoz in izvoz preko novega krožišča pred tunelom z napajanjem iz notranjega ringa skozi tunel ali po Streliški oziroma Resljevi. Južni uvoz iz tunela (uvoz iz severa, izvoz na jug).
Možno je, da se ob enosmernem prometu skozi tunel brez velikih posegov izvede oba vhoda neposredno iz tunela.

?Študija prometne navezave predvidene garažne hiše pod gradom na primarno cestno omrežje? nosilca dr. Tomaža Maherja u.d.i.g. iz septembra 1998 zaključuje, da je izvedba predlagane garaže s prometnega vidika mogoča pri poljubnem prometnem režimu.

Garaža Grad z osnovno kapaciteto 2000 PM oz. 2500 PM pokriva vzhodno območje do Slovenske ceste in nadomešča predvidene garaže Gruberjeva palača (200 PM) Streliška (578 PM) in Kongresni trg (1000 PM), pri čemer so parkirne kapacitete bliže ciljem in enakomerneje razporejene, sama garaža pa kot multifunkcionalen objekt prevzema še nekatere druge funkcije.

Promet v garaži je enosmeren, smer vožnje pa se po etažah obrača. V ogljiščih ob peš izhodih so polžaste rampe za avtomobile, ki omogočajo vračanje po najkrajši poti.
Povprečna prevožena pot avtomobila v garaži pri kapaciteti do 2520 avtomobilov za uvoz in izvoz vključno z rampami je zaradi dveh vhodov dolga cca 460 m. Maksimalna pot je dolga 920 m .
Pri načinu izrabe garaže - poljubni uvoz - poljubno parkirno mesto - bližnji izvoz oziroma tranzit (oskrba več točk, komunalna dejavnost in podobno) je povprečna pot na zgornjem nivoju 700 m, povprečna pot za vse nivoje 810 m in maksimalna pot 920 m .

Dolžine povprečnih poti in maksimalnih poti avtomobilov so enakovredno primerljive dolžinam v s tega vidika najracionalnejših kompaktnih garažah s polži in ugodnejša v primerjavi z rampastimi garažami.

Poraba površin na eno parkirno mesto oz. izkoristek znaša ob upoštevanju garažnega tunela, ramp v vozliščih, uvoznih tunelov in izhodnih tunelov širine 3 m v Staro Ljubljano za pešce, 24,03 oz. 23,9 m2 / p.m.

(slika 4)
- Tloris tunelske garaže Grad z uvozi iz tunela in izstopi v mestno jedro
(varianta z rampo ob Streliški)
- Prerezi tunelske garaže 16.5 x 13.0 m z izhodi v staro mestno jedro.