slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9


Hiša Hradecki v Ljubljani

Biro / Član:
ambient


Tim in sodelavci:
Arhitektura:
Majda Kregar
Sonja Podbreznik
Martin Ravnikar
Gradbene konstrukcije: Edo Štok


Lokacija:
Hradeckega cesta 28, Ljubljana


Letnica projekta / izvedbe:
2016 / 2019


Naročnik:
A&C Nepremičnine d.o.o.


Velikost m2 (netto):
845,40


Investicija:
1.000.000,00 €


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Stanovanjske stavbe / Večstanovanjske stavbe


Avtor fotografij:
Ambient


Pri tej nalogi je bila problem lokacija s številnimi slabostmi in omejitvami. Stara enostanovanjska hiša je stala na tem mestu tik ob cestišču. Urbanistični pogoji za novogradnjo so zahtevali umik objekta od ceste v notranjost in omejitev višine P+2N ter omejen tlorisni gabarit gradbene parcele.

Hrib Golovca je na tem mestu strm in sega do ceste, je nekoliko plazovit z izviri podtalnice. Za umestitev stavbe smo morali del hriba odstraniti in hribino zavarovati z betonsko pilotno, sidrano steno. Zato je stena proti hribu dvojna: oporni zid hribine in konstruktivni zid hiše, vmes pa zračni izolacijski pohodni prostor z drenažo.

Omejitve so izhajale tudi iz pogoja o številu parkirnih mest ? garaž, ki smo jih zagotovili v pritličju, saj za prometne rampe ni bilo prostora na gradbeni parceli. Da smo omogočili ustrezen manipulacijski prostor pred garažnim nivojem, smo stanovanjski etaži izvedli konzolno.

V objektu je šest stanovanj z lepimi širokimi vedutami skozi panoramske balkonske zasteklitve preko mesta na Karavanke in Ljubljanski grad. Ob zadnji fasadi proti hribu so bivalne terase drugega nadstropja, terase stanovanj prve etaže pa na vzhodni in zahodni brežini.

Fasada je kvalitetna, trajna, prezračevana iz Trespa Meteon plošč, oblikovanih v prijetno nagubano površino - kolaž svetlih naravnih tonov.
Hiša je nizkoenergijska, ima individualne toplotne črpalke in ustreza vsem tehničnim standardom primernim za najkvalitetnejše bivanje.