slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5


Ljubljanski grad - Lutkovni muzej (Trakta E in D)

Biro / Član:
ambient


Tim in sodelavci:
Miha Kerin
Majda Kregar
Edo Ravnikar ml.
Brane Kregar
Sonja Podbreznik
Razstavna oprema:
Ana Struna Bregar
Lenka Kavčič
Lokacija:
Ljubljana


Letnica projekta / izvedbe:
2013 / 2014


Naročnik:
Mestna občina Ljubljana


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Prenove


Avtor fotografij:
Miha Kerin


Muzej slovenskega lutkarstva je postavljen v podstrešju traktov E in D. Urejen je dvonivojsko, prilagojeno zgodovinski lupini gradu. Razgledni mostovž, je postavljen kot tretji nivo nad osrednjim zidom.Muzej je povezan z grajskim dvoriščem preko stopnišča in dvigala, ki se tudi nadaljuje v grajski servisni del.

Prostor definira konstrukcija lesenega ostrešja in krovnih strešin. Osnovna značilnost urejanja gradu je izraba vseh podstrešij in črno-sivo letvana vidna notranja površina strehe. Koncept razstave bazira na kontrastu temnega ozadja in osvetljenih pisanih lutkovnih eksponatov. Zato je vsa konstrukcija, tla in oprema črna. Stopnice in ograje iz litega železa in inoxa so tudi enoviti členi celotne prenove.

Del strehe starejšega trakta D, krite z jekor strešniki, se zajeda v prostor podstrešja mlajšega trakta E, s čimer je prezentirana faznost rasti gradu, kot eno od načel prenove, ki se ponavlja v sosednjem traktu Friderikovega stolpa.

Značilnost ureditve muzeja je še vizualna prostorska transparentnost, kljub podstrešnemu prostoru. Ta se izraža s pogledi proti Palaciju preko balkona muzeja, z optično povezavo s prostorom glavnega pristopnega stopnišča in s pogledi preko zasteklenega tlaka velike muzejske vitrine, naprej skozi obrambna okna spodnje dvorane ven,v zeleno okolico gradu.