slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11
slide 12 slide 12
slide 13 slide 13
slide 14 slide 14
slide 15 slide 15
slide 16 slide 16


Ljubljanski grad - Razstava Slovenska zgodovina (Trakt J)

Biro / Član:
ambient


Tim in sodelavci:
Miha Kerin
Majda Kregar
Edo Ravnikar ml.
Smiljan Buzeti
Helena Fister Ravnikar
Brane Kregar
Sonja Podbreznik


Lokacija:
Ljubljana


Letnica projekta / izvedbe:
2009 / 2010


Naročnik:
Mestna občina Ljubljana


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Prenove


Avtor fotografij:
Miha Kerin
Janez Pukšič


Prenovljen jugovzhodni trakt ?J? grajskega kompleksa je v celoti namenjen razstavi Slovenska zgodovina, le na podstrešju je upravni prostor za Javni zavod Ljubljanski grad.

Prenova izraža pričevalnost razvoja gradu ? dokumentirana je rast gradu in arhitektonski členi, značilni za vsakokratno zgodovinsko obdobje. Tako je skrbno izluščen in prezentiran obrambni zid z rekonstruiranim obrambnim hodnikom, strelnimi in opazovalnimi linami. V podzemlju so prezentirane arheološke ostaline obrambnega jarka prvega, manjšega Spanheimskega gradu, na nivoju dvorišča so znotraj kasneje prizidane smodnišnice in nato kaznilnice ohranjeni ostanki zidov prvotne hiše. V istem prostoru je ob vhodu predstavljen odkrit cilindrični kamniti mlin za mletje oglja.

Postavitev razstave ?Slovenska zgodovina? smo odmaknili od same grajske strukture tako, da je komprimirana v črnih steklenih boksih. Tako si ena in druga prezentacija med seboj ne konkurirata, ampak se srečujeta. Boksi omogočajo interaktivno sodelovanje z obiskovalcem. Ko ni osebe pred boksom, informacija ugasne in boksi se vizualno umaknejo, pozornost obiskovalca pa se usmeri v opazovanje samega prostora. Sinergija med široko informacijo zgodovine in samim zgodovinskim prostorom je prepričljiva.

Ostrešja gradu so s prenovo vedno funkcionalno izrabljena. Podstrešje trakta J je namenjeno upravi gradu. V veliko jekleno ostrešje je na dvoriščno stran zarezana svetlobna niša, ki ima kritino iz perforiranih jekor strešnikov tako, da je z zunanje strani zasteklitev manj opazna, znotraj pa je delovna svetloba. Enotni prostor podstrešja oblikuje letvana temna strešna obloga, značilna za vse prostore gradu, ki segajo v ostrešje. Pristopno stopnišče je viseče z ostrešja, zato je fizično ločeno od historične strukture.