slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11
slide 12 slide 12
slide 13 slide 13
slide 14 slide 14
slide 15 slide 15
slide 16 slide 16
slide 17 slide 17
slide 18 slide 18
slide 19 slide 19
slide 20 slide 20


Revitalizacija Ljubljanskega gradu

Biro / Član:
ambient


Tim in sodelavci:
Arhitektura:
Miha Kerin
Majda Kregar
Edo Ravnikar ml.
Statika:
Stojan Ribnikar
Ervin Prelog
Edo Štok
Matematični modeli:
France Dacar
Konzervatorstvo:
Majda Frelih
Dušan Kramberger
Marko Perme
Darja Pregovnik
Irena Vesel


Lokacija:
Ljubljana, Slovenija


Letnica projekta / izvedbe:
1970 / 2018


Naročnik:
Mestna občina Ljubljana


Velikost m2 (netto):
9.400,00


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Prenove


Avtor fotografij:
Miha Kerin, Ambient


Kratek opis koncepta prenove gradu

Koncept revitalizacije ljubljanskega gradu izhaja iz dejstva, da je grad člen mesta, kar je že po zgodovinskem izročilu. Prenovljeni kompleks moramo obravnavati tako, da bo vključen v sodobno mestno dogajanje, kot vitalni člen, kot fleksibilna naprava z razvojnimi kvalitetami.

Pri sistematičnem delu prenove, smo temeljili na naslednjih konceptualnih izhodiščih:

1
Zagotoviti kritično maso programske razsežnosti s popolno javnostjo prostorov zgodovinske lupine in obenem zagotoviti programsko fleksibilnost ? večnamenskost.
2
Vzpostaviti dobro povezavo s starim mestnim jedrom, kar je zagotovljeno z izgradnjo vzpenjače
3
Izključiti vse servisne prostore iz stavbne lupine z vkopavanjem teh pod grajskim dvoriščem v sterilen raščen teren.
4
Vzpostaviti notranjo javno komunikacijo skozi vse trakte s celovito rekonstrukcijo nekdanjega obrambnega hodnika, ki je ob nastanku potekal sklenjeno po trdnjavskem zidu a bil kasneje porušen. Ta razgledni hodnik je potrebno vgraditi v kontekst prenovljenih prostorov.
5
Med obodnim plaščem gradu in centralnim servisom v suterenuz odstranitvijo nasutja in temeljenjem na skalo ustvariti nov javni prostor s prezentiranimi, dobro ohranjenimi (prej zasutimi) strukturami in arheološkimi ostalinami starejših faz gradu. Ta večnamenski prostor povezuje trakte in omogoča pokrite vstope v programe traktov in je povezan z vzpenjačo.
6
Prikazati rast gradu skozi večstoletni razvoj: dosledno je raziskana in prezentirana najstarejša obrambna faza s strelnimi linami in opazovalnimi okni, baročna faza s pomoli, okni, vrati ter karakteristični elementi kaznilniške faze, opazen pa je tudi sedanji čas revitalizacije. Vse razvojne faze tvorijo novo oblikovno celoto revitaliziranega grajskega kompleksa, vendar z berljivo rastjo.
7
Nove funkcionalne arhitekturne elemente oblikujemo v ozkem naboru sodobnih materijalov, izvedbeno v najnovejši tehnologiji a diskretno, tako, da ne konkurirajo s stavbno dediščino, nakazujejo pa duh graditelskih postopkov prvotnega časa.