slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11
slide 12 slide 12


Zavod za varstvo pri delu Ljubljana

Biro / Član:
ambient


Tim in sodelavci:
Majda Kregar
Katarina Gnezda
Brane Kregar


Lokacija:
Ljubljana


Letnica projekta / izvedbe:
2002 / 2003


Naročnik:
Zavod za varstvo pri delu d.d.


Velikost m2 (netto):
4.000,00


Investicija:
3.200.000,00 €


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Javne stavbe / Zdravstvo


Avtor fotografij:
Ambient


Programska zasnova objekta

Dobra organizacija zelo raznovrstnih dejavnosti Zavoda je dosežena z zasnovo dveh štirinivojskih krakov z delovnimi programi in s tretjim, sprejemno - komunikacijskim traktom, ki ju povezuje. Delovna kraka sta urejena v kompaktna paketa, ker potrebujeta zahtevnejšo infrastrukturo, z orientacijo prostorov vzhod-zahod in pogledom v zeleni atrij ali na travnik. Severni trakt, ki je namenjen sprejemnemu programu in predavalnici, pa je zasnovan lahkotneje s transparentnim trietažnim klinastim holom, ki povezuje vse programe Zavoda.

Oblikovanje objekta

Objekt se v zasnovi naslanja na dve smeri - smer zazidave sosednje psihiatrične klinike in smer dostopne poti. Vsi trakti v oblikovanje vključujejo obe smeri.

Na pojavnost objekta vpliva tudi njegov spoj s terenom. Zgradba je vizualno spodrezana, na severu z umaknjenim coklom ter na jugu s pritličjem na stebrih in integriranim parkiriščem, kar omogoča prikritost, oziroma vidno razbremenitev okolice z avtomobili. Servisni program se neopazno vpleta v objekt in teren na jugu
.
Strehe z napušči, kot vizualno izstopajoči stavbni elementi, tudi povzemajo obe smeri tlorisne zasnove in ustvarjajo oblikovno skladnost celote.

Novost je princip oken objekta, kot prezračevalnih polj : odpirajo se le polna fasadna polja.

Uporabljeni materijali so enostavni in ekonomsko pogojeni. Njihov izbor je poenoten na peskan beton, steklo in aluminij.
Dosežena je bila nizka investicijska vrednost objekta, velikosti netto 4000 m2, 100 parkirišč in 1000 m2 zelenic, ki je bila omejena na 3,250,000 eurov.