slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11
slide 12 slide 12
slide 13 slide 13


Ljubljanski grad - Vzpenjača

Biro / Član:
ambient


Tim in sodelavci:
Miha Kerin
Majda Kregar
Edo Ravnikar ml.
Smiljan Buzeti
Brane Kregar
Irena Predalič
Martin Ravnikar


Lokacija:
Ljubljana


Letnica projekta / izvedbe:
2000 / 2006


Naročnik:
Mestna občina Ljubljana


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Oblikovanje, oprema


Avtor fotografij:
Miha Kerin


Že v natečaju za prenovo Ljubljanskega gradu leta 1969 je bila predvidena mehanska povezava z mestom, kot element koncepta revitalizacije ?grad kot člen mesta?.

Revitalizacija gradu je bila možna le z intenzivno povezavo z mestnim jedrom, to je z njuno integracijo. Trasa poteka zunaj obzidja srednjeveškega mesta a tik ob njem, s čimer nismo posegli v nekdanjo prostorsko podobo srednjeveškega mesta. Ob izvedbi vzpenjače so bili ostanki obzidja izkopani in so utrjeni prezentirani vzdolž njene celotne trase.

Tip mehanske povezave je panoramska atrakcija. Vsled varovanja narave je vzpenjača na tirnicah, ki so posebej za ta primer vitke in z majhno osno širino, Taki so tudi podporni stebri: na večjih razponih oblikovani tako, da so čimmanj opazni (jekor+beton).

Oblikovanje kabine smo izdelali unikatno, posebej za ljubljansko vzpenjačo, s steklenimi površinami na tankem jeklenem ogrodju, s prezračevalno transparentno, stekleno, lamelno streho in votlim podom. S tem je omogočeno njeno stalno prezračevanje, kabina pa je transparentna in ustreza panoramski funkciji v zaščitenem okolju.

Spodnja postaja je umeščena v vznožje hriba v zalivu Krekovega trga tako, da je linija trase prilagojena terenu hriba, hišam ob vznožju ter Mestnemu domu. Vstopni prostor smo oblikovali analogno postopkom prenove gradu: vidni so rezi v obstoječe zidove z diamantno žago, vidni so konstrukcijski piloti, ki opirajo teren, uporabljeni materiali so naraven beton, steklo ter inox.

Trikotna tlorisna oblika vstopne postaje sledi obliki urbanega mikroprostora tako, da ohranja manipulativni trg pred Mestnim domom. Prečna nagnjenost strehe in elipsoidni vzdolžni profil strehe izhajata iz funkcionalnih zahtev - strmega vzpenjanja kabine iz nadkritega prostora in ohranjanja pogledov skozi okna stanovalcev hiš ki ležijo vzdolž postajališča.

Zgornja postaja je vkopana pred grajskim obzidjem, oblikovana skladno s principi revitalizacije in prezentacije suterena gradu: viden raščen teren ?skladi škriljevca in peščenjaka, vsi novi elementi iz jekorja in naravnih betonskih površin. V zgornjo postajo je integriran tudi odkriti del ostanka mestnega zidu.