slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11
slide 12 slide 12


Ljubljanski grad - LapidariJ (Trakti ABCM in KLMT)

Biro / Član:
ambient


Tim in sodelavci:
Miha Kerin
Majda Kregar
Edo Ravnikar ml.
Irena Pungartnik
Irena Predalič
Smiljan Buzeti
Tomaž Dobravc
Sonja Podbreznik


Lokacija:
Ljubljana


Letnica projekta / izvedbe:
1986 / 2012


Naročnik:
Mestna občina Ljubljana


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Prenove


Avtor fotografij:
Miha Kerin


Lapidarij Ljubljanskega gradu je del novega, podzemnega, javnega, povezovalnega prostora grajskega kompleksa, ki je nastal postopoma ob prenovi in programsko ter zgodovinsko-pričevalno bogati življenje gradu.

S protipotresnim temeljenjem razpokanih dvoriščnih traktov na skalnata tla z jekor podpornimi stebri in istočasnim odstranjevanjem nasutja znotraj obrambnih zidov (iz časa nastanka traktov), z vzporednimi arheološkimi raziskavami ter odkritji starejših faz manjšega Spanheimskega gradu, se je rodila ideja o prezentaciji in izrabi novega, zanimivega prostora.

Nastal je prostor, v katerem so prezentirane dobro ohranjene, nepoškodovane, zasute obzidne strukture in arheologija starejših faz gradu. Območje je prilagojeno raščenemu skalnemu terenu, različnim talnim nivojem ter oblikam dvoriščnih traktov nad njim. Tako je nastal slikovit, sklenjen, večnamenski, podzemni obhodni prostor okrog središčnega, v sterilen teren vkopanega servisnega programa, ki omogoča pokrit dostop v večino grajskih traktov. Navezuje se tudi na dostopno vzpenjačo iz Krekovega trga in na grajsko dvorišče z več dostopi.