slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7


Prenova in adaptacija trgovskega objekta Globus v Kranju - Fasadni plašč

Biro / Član:
ambient


Tim in sodelavci:
Avtor fasade: Ambient d.o.o.
Majda Kregar
Sodelavci:
Sonja Podbreznik
Avtor interierja: API arhitekti
Uroš Birsa
Anka Juriševič
Sodelavci:
Jelena Dodig Trajkovič
Sabina Murtezič
Jana Petkovič
Marko Stanovnik


Lokacija:
Kranj


Letnica projekta / izvedbe:
2009 / 2011


Naročnik:
IC Dom d.o.o.


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Prenove


Avtor fotografij:
Miha Kerin, Ambient


Znano delo prof. E.Ravnikarja smo le z izjemnim, dolgoletnim prizadevanjem za ohranitev fasadnega materiala jekorja (trajno rjavno železo) in za vzpostavitev prvotnega stanja v čimvečjem obsegu, le uspeli zadržati v veliki meri.

Objekt je na vzhodni stranici z obnovo razširjen za območje nekdanje betonske rampe izvedene za dovoz na strešno parkirišče, ki je generirala zanemarjen, zapuščen mestni prostor. Programsko je v ta del objekta umeščena deželna Knjižnica z glavnim vhodom in je tako urbano objekt odprt na vse strani ter oživi mestno jedro z Gregorčičevo ulico, kot peščevo cono.

Ta aneks je oblikovan z velikimi steklenimi ploskvami v dveh, funkcionalno upravičenih, izmaknjenih ravninah: prva ploskev je pritlična, ki se nadaljuje v fasado trietažnega hola, druga je ravnina fasade delovnih prostorov knjižnice, konzolno izmaknjenih za nadstrešek pešcev proti Gregorčičevi ulici.

V fasado je vključeno zelenje, kot element mehčanja velikih steklenih površin in humanizacije knjižničnih prostorov, z njim pa tudi ločimo stik prvotnega in novega objekta v vogalih.