slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9


Vrtec Ledina

Biro / Član:
STUDIO AKKA


Tim in sodelavci:
krajinska arhitektura: Ana Kučan, Luka Javornik, Gaja Trbižan, Mojca Kumer
arhitektura: Martina Tepina - Arrea


Lokacija:
Ljubljana


Letnica projekta / izvedbe:
2009 / 2009


Naročnik:
Vrtec Ledina, MOL


Velikost m2 (netto):
1.700,00


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Krajinska arhitektura / Otroška igrišča


Avtor fotografij:
AKKA


Prenovljeno igrišče pretežno leži na strehi podzemnega zaklonišča, zato se v zasnovi prepletata osrednji, odprti in robni, bolj členjen in razgiban prostor. Odprta travna površina brez ovir nudi otrokom možnost različnih prostih iger. Brežina, ki se spušča do kletnih igralnic in povezuje dve ravni igrišča, je preoblikovana v igralni poligon z igrali, ki varno premoščajo višinsko razliko - tobogani, plezalne vrvi in mreže. Prostor členijo skupine igral in programsko zaključeni deli ureditve, ki tvorijo podprostore, primerne za različne oblike iger in različne starostne skupine, sočasno pa prispevajo k zanimivosti in igralni vrednosti prostora. Členitev omogoča lažji prostorski nadzor in ponuja različne kotičke za igro, s katero se lahko otroci prosto izražajo. Poleg peskovnika in standardnih igral na pesku so tu tudi možnosti za druge oblike igre: igro na razgibanem terenu, igre z vodo, ustvarjanje na prostem in risanje po zidu, igre, ki nudijo več ustvarjalnih možnosti, pri katerih otroci raziskujejo in uporabljajo vse svoje telo. Pri tem lahko na varen način preizkušajo svoje sposobnosti, dojemajo svoje zmožnosti in omejitve ter se dan za dnem učijo, kako te omejitve preseči. Preureditev je vključevala tudi postavitev shrambe za orodje in igrače ter prenovo ograj. Posebna pozornost je bila namenjena stiku s stavbo vrtca, ki jo je v 70-ih zasnoval arhitekt Milan Štrukelj.