slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6


Prenova območja vile Beli Dvor

Biro / Član:
STUDIO AKKA


Tim in sodelavci:
Kraijnska arhitektura: Ana Kučan, Luka Javornik
Skulptura: Mirko Bratuša, akad. kipar
Arhitektura nadkritja čuvajnice: Maruša Zorec


Lokacija:
Bled


Letnica projekta / izvedbe:
2004 / 2009


Naročnik:
Riko d.o.o. Ljubljana


Velikost m2 (netto):
18.000,00


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Krajinska arhitektura / Vrtovi


Avtor fotografij:
Peter Koštrun


Območje se nahaja na pretežno strmem terenu, ki ga pokriva gozd. Obstoječe strukture ? poti in kamnoseški detajli ? pričajo o nekdaj izrabljeni doživljajski vrednosti območja. Po eni strani se odpirajo izjemni pogledi na Blejsko jezero, po drugi pa strmo, z gozdom pokrito območje skriva zanimive ambientalne vrednosti z že obstoječimi pomenskimi poudarki: stražarnico, zbirališči za vodo in reliefnimi uravnavami. Zasnova ohranja in nadgrajuje obstoječe ambientalne kakovosti. Predlagana je nova programska usmeritev, skladna tako z obstoječimi prostorskimi poudarki kot s samo naravo prostora. V parkovnem gozdu za vilo naj se postopoma razvije park skulptur, ki bi imel svoj začetek v postavitvi kiparskega motiva ob nekdanji ledenici za objektom. Kip in ledenica sta reminiscenca na votlino, grotto, pomembno prvino renesančnih in baročnih vrtov. Pot od tu vodi obiskovalca v gozd, ki, čeprav napolnjen s kulturnimi sledmi, še vedno ohranja dostojanstveno monumentalnost primarne divjine.