slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9


Ledina Kindergarten

Office / Author:
STUDIO AKKA


Team and collaborators:
landscape architecture: Ana Kučan, Luka Javornik, Gaja Trbižan, Mojca Kumer
architecture : Martina Tepina - Arrea


Location:
Ljubljana


Year of project / completion:
2009 / 2009


Client:
Ledina Kindergarten, Municipality of Ljubljana


Area m2 (gross):
1.700,00


Status (competition, project, completion) and phase:
completion


Tags:
Landscape architecture / Playgrounds


Photo:
AKKA


Prenovljeno igrišče pretežno leži na strehi podzemnega zaklonišča, zato se v zasnovi prepletata osrednji, odprti in robni, bolj členjen in razgiban prostor. Odprta travna površina brez ovir nudi otrokom možnost različnih prostih iger. Brežina, ki se spušča do kletnih igralnic in povezuje dve ravni igrišča, je preoblikovana v igralni poligon z igrali, ki varno premoščajo višinsko razliko - tobogani, plezalne vrvi in mreže. Prostor členijo skupine igral in programsko zaključeni deli ureditve, ki tvorijo podprostore, primerne za različne oblike iger in različne starostne skupine, sočasno pa prispevajo k zanimivosti in igralni vrednosti prostora. Členitev omogoča lažji prostorski nadzor in ponuja različne kotičke za igro, s katero se lahko otroci prosto izražajo. Poleg peskovnika in standardnih igral na pesku so tu tudi možnosti za druge oblike igre: igro na razgibanem terenu, igre z vodo, ustvarjanje na prostem in risanje po zidu, igre, ki nudijo več ustvarjalnih možnosti, pri katerih otroci raziskujejo in uporabljajo vse svoje telo. Pri tem lahko na varen način preizkušajo svoje sposobnosti, dojemajo svoje zmožnosti in omejitve ter se dan za dnem učijo, kako te omejitve preseči. Preureditev je vključevala tudi postavitev shrambe za orodje in igrače ter prenovo ograj. Posebna pozornost je bila namenjena stiku s stavbo vrtca, ki jo je v 70-ih zasnoval arhitekt Milan Štrukelj.