slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6


Vrt 11-05

Biro / Član:
STUDIO AKKA


Tim in sodelavci:
Ana Kučan, Luka Javornik, Ana Tepina


Lokacija:
Ljubljana


Letnica projekta / izvedbe:
2011 / 2013


Naročnik:
zasebni


Velikost m2 (netto):
84,00


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Krajinska arhitektura / Vrtovi


Avtor fotografij:
arhiv AKKA


Naloga se ukvarja s prenovo razmeroma majhnega vrta vrstne his?e v Ljubljani. Vrt meri 11,20 m v dolz?ino in 7,40 m v s?irino in je vis?insko razdeljen na tri nivoje: terasa je povezana z notranjimi dnevnimi prostori, spodaj so kletni prostori (savna in dodatna soba), vmes je vrt. Vrt je izpostavljen pogledom z oken okolis?kih stavb. Prostor potrebuje boljs?o povezavo med nivoji, ob zagotavljanju z?elenega programa pa ga je smiselno tudi optic?no povec?ati in likovno poenotiti. Zagotoviti je treba ustrezno stopnjo zasebnosti. Na robu vrta v osi his?e stoji moc?no razras?c?en lovorikovec. Nova terasa sega vzdolz? vse s?irine his?e in jo tesneje povez?e z vrtom. Stopnice so zato pomemben element vrtne zgradbe. Prek njih se geometrija terase previje v geometrijo vrta. Sam vrt je razdeljen na tri vzporede ploskve. Leseni in travni ploskvi sledi ?roz?na greda?, v katero so zdruz?ene vis?je in niz?je grmovnice razlic?nih listnih tekstur, trajnice s cvetovi od bele do roz?nate, temnovijolic?ni poudarki ter dve drevesi, velika parocija ob terasi in manjs?i pahljac?asti javor na koncu vrta za lovorikovcem. Igre tekstur in svetlob se tako menjajo iz dneva v dan in prek letnih c?asov. V senco pod lovorikovec je poloz?eno plitvo vodno zrcalo, ki se polni z dez?evnico ali z vodo iz vedra in je tudi igralo in napajalnik za ptice. V veje lovorikovca je skrita his?ica na drevesu.