slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11
slide 12 slide 12
slide 13 slide 13
slide 14 slide 14
slide 15 slide 15
slide 16 slide 16
slide 17 slide 17
slide 18 slide 18
slide 19 slide 19
slide 20 slide 20


Športni park Stožice

Biro / Član:
STUDIO AKKA


Tim in sodelavci:
Ana Kučan, Luka Javornik


Lokacija:
Ljubljana


Letnica projekta / izvedbe:
2007 / 2010


Naročnik:
Mestna občina Ljubljana


Velikost m2 (netto):
160.000,00


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedbafaza 1


Kategorizacija:
Krajinska arhitektura / Parki


Avtor fotografij:
arhiv AKKA


Zasnova območja integrira objekte (nogometni stadion, univerzitetno športno dvorano, nakupovalno središče) in parkovno ureditev v enovito celoto. Mestotvorne dejavnosti so na območju prepletene z naravnimi prvinami in tvorijo interaktivni družbeni prostor za razvoj mnogih dogodkov. Park je nova ljubljanska rekreacijska površina. Ohranja ploskovni značaj prostora ob Poti in s tem prostorska razmerja med velikimi krajinskimi prvinami, ki jim zdaj priključi še dvorano in stadion. Travna ploskev kot osrednja krajinska prvina širšega območja prodira v park od strani in programsko in vizualnio poveže vse njegove dele. V atrijih in osrednjem trgu na sredini parka se spusti v nakupovalno središče. Prostor parka je preboden z napravami, ki omogočajo delovanje pod parkom ležečih plasti. Ta mreža vertikalnih infrastrukturnih povezav - zračnikov, svetlobnikov, stopnišč - daje parku značaj in je osnova za razporeditev raznovrstnih programov.