Ana Kučan, Luka Javornik STUDIO AKKA

Naslov:
Pražakova 12
1000 Ljubljana


Telefon:
+386 (0) 599 610 12


Faks:
+386 (0) 599 610 14


Elektronski naslov:
info@akka.si


Spletna stran:
www.akka.siProf. Dr. Ana Kučan u.d.i.k.a. MLAUD GSD, Luka Javornik u.d.i.k.a.

Pri AKKA si prizadevamo za kakovostno oblikovanje prostora, ki ga vidimo kot rezultat odgovornega načrtovanja fizičnega okolja, v katerem živimo. V tem duhu se v zadnjih šestih letih ukvarjamo pretežno s krajinskim in urbanističnim načrtovanjem, večinoma za javne naročnike. Oblikovalske rešitve na teh področjih zasledujemo brez vnaprej izdelanih konceptov, prepričani, da se problemi razlikujejo glede na prostor, program in pričakovanja, s tem pa tudi značaj ustrezne rešitve. Tako vsaka naloga ustvarja novo zgodbo, ki je rezultat njene vpetosti v prostorski in družbeni kontekst. Odzivanje na raznovrstnost nalog vzpodbuja našo domišljijo in prispeva k večji kakovosti bivanja. Nedavno smo svojo dejavnost razširili tudi na oblikovanje zasebnih vrtov, prizadevajoč si zadovoljiti zelo osebne okuse in želje. Naše delo tako zdaj sega od urbanističnega načrtovanja do parkov in vrtov, od otroških igrišč do mestnih trgov in zgodovinskih prenov, ne glede na velikost in značaj posega.