slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11
slide 12 slide 12
slide 13 slide 13
slide 14 slide 14
slide 15 slide 15


HIŠA KATARINA

Biro / Član:
MULTIPLAN Arhitekti


Tim in sodelavci:
Arhitektura:
Katja Žlajpah, Aleš Žnidaršič
Projektna skupina:
Vesna Vraničar, Martina Ferfila
Statika:
Janko Mele, Alan Sodnik
Instalacije:
Jože Oblak
Električne napeljave:
Borut Glavnik
Gradbena fizika:
Peter Žargi


Lokacija:
Okolica Ljubljane, Slovenija


Letnica projekta / izvedbe:
2009 / 2013


Naročnik:
zasebni


Velikost m2 (netto):
230,00


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:


Avtor fotografij:
Miran Kambič, Peter Giodani


Enodružinska hiša stoji na enkratni razgledni točki, kjer je razgled stična točka oblikovanja prostorov v hiši: dnevni prostor je kino dvorana s projekcijskim platnom na katerem teče neprekinjena slika od okoliških hribov do silhuete glavnega mesta Ljubljane, od drevesnih krošenj do zelenih travnikov in gozda. V okviru zahtev in izraza današnjega časa je sonaravnost in trajnostni razvoj vodilo zasnove, koncept bivanja pa usmerjen k življenjskemu stilu modernega človeka, ki v neposredni bližini mesta živi v osrčju narave. Na skoraj sedemsto metrih nadmorske višine je stavba v prostor umeščena tako, da v čim večji meri izkorišča naravne danosti, ki je torej čim spoštljivejša do naravnega okolja. Parcela je izjemno ozka in dolga, obenem pa zelo strma, saj z brežino premošča enajst metrov višinske razlike. Gre za specifično zasnovo stavbe, ko se teren ne prilagaja hiši, temveč hiša obstoječemu pobočju. Na ta način je stavba v vzdolžni smeri konzolno vpeta v teren. Iz razloga, da se ohranja stara drevesa, je hiša temeljna na pilote. Občutek lahkotnosti poudarja lahka jeklena konstrukcija z velikimi panoramskimi zasteklitvami južne fasade, ki omogočajo neomejeno širitev prostora iz notranjosti v prostrano okolje. V nasprotju z južnim delom je severni prislonjen k terenu, pri čemer je zgornji nivo javen, urejen kot dostop do stavbe. Hiša ima na ta način dvojno, hibridno zasnovo, a ne le v prerezu, temveč tudi v tlorisu. Na južni strani je povsem zastekljena, odprta v naravo, na severni strani pa zaprta, zidana. Razporeditev prostorov po etažah je drugačna od običajne: v zgornji etaži bivalni prostori, kjer se pogled kot impozanten belvedere neprekinjeno usmerja navzven, v spodnji pa intimnejši del z spalnimi prostori. Hišo odlikuje skrbna postavitev stavbe v prostor ter njeno subtilno vključenost v povsem naravno in podeželsko okolje.