slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11


TRIBUNE veslaške ciljne regatne arene

Biro / Član:
MULTIPLAN Arhitekti


Tim in sodelavci:
Projektna skupina:
Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah,
Primož Grabnar, Petra Marinšek


Lokacija:
Velika Zaka, Bled, Slovenija


Letnica projekta / izvedbe:
2009 / 2010


Naročnik:
Mestna Občina Bled


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:


Avtor fotografij:
Bor Dobrin


Tribune veslaške ciljne regatne arene na Bledu, sodijo v skupino komunalnih objektov, katere funkcija primarno zaznamuje zunanji izgled. Ob dejstvu, da v sklopu celovitega veslašekga Centra predstavljajo del, ki je neposredno umeščen ob obalo jezera, je ključna nadgradnja formalnega oblikovanja s prepletajočim odnosom grajenega in naravnega. Slednje odlikuje sonaravna linijska umestitev tribun v del prostora, katerega zaznamuje strma konfiguracija terena. Objekt definirata dva sklopa: zgornji tribunski del ter spodnji servisni. Tribunski del ločimo na odprt del s sedišči ter zaprti enoviti del tribun, namenjen komentatorjem, VIP. Izbor materialov betona, lesa, in stekla ne narekuje le konstrukcijska logika, temveč tudi navezava na topografijo, gozdove v ozadju in tradicionalno blejsko arhitekturo.