slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11
slide 12 slide 12
slide 13 slide 13
slide 14 slide 14
slide 15 slide 15
slide 16 slide 16
slide 17 slide 17
slide 18 slide 18
slide 19 slide 19
slide 20 slide 20
slide 21 slide 21
slide 22 slide 22
slide 23 slide 23
slide 24 slide 24
slide 25 slide 25
slide 26 slide 26


Wellness Orhidelia

Biro / Član:
ENOTA


Tim in sodelavci:
arhitektura: ENOTA
projektna skupina: Dean Lah, Milan Tomac, Maruša Zupančič, Nuša Završnik, Zana Starovič, Anna Kravcova, Polona Ruparčič, Marko Volf, Sabina Sakelšek, Esta Matkovič, Darja Zubac, Dean Jukić, Tjaša Marinšek, Nebojša Vertovšek

krajinska arhuitektura: Bruto
gradbene konstrukcije: Elea iC
strojne instalacije: Nom biro
elektro instalacije: Forte Inženiring
bazenska tehnologija: Darrtech


Lokacija:
Podčetrtek


Letnica projekta / izvedbe:
2007 / 2009


Naročnik:
Terme Olimia


Velikost m2 (netto):
9.990,00


Investicija:
13.000.000,00 €


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Javne stavbe / Zdravstvo


Avtor fotografij:
Miran Kambič


Wellness Orhidelia je tretji v vrsti projektov, ki ga je Enota zasnovala v Termah Olimia v zadnjih nekaj letih, saj je razvoj termalnega kompleksa zahteval vedno nove programe in površine. Ob tem je potrebno omeniti, da se je vedno, ko se je pojavila potreba po novem objektu, pričakovalo, da bo zadnji. Prostor termalnega kompleksa je namreč površinsko zelo omejen. Vsi objekti so bili zato zasnovani tako, da čim manj posegajo v obstoječo scenografijo in iščejo povezavo z naravo, ki jih obkroža.
Območje je bilo že skoraj v celoti pozidano, ko se je pojavila potreba po novem, velikem wellness centru. Edina preostala prosta površina je bil travnik obkrožen z dovoznimi cestami in sprehajalnimi potmi v samem centru Term Olimia. Program wellness centra je zelo obsežen ter v delih zahteva premagovanje velikih razponov in zelo velike višine prostorov. Postavitev klasično zasnovane stavbe na osrednji zeleni prostor bi zapolnila še zadnjo nepozidano površino termalnega kompleksa in v veliki meri okrnila kvaliteto prostora. Osrednje vodilo pri oblikovanju objekta je bilo zato v največji možni meri zabrisati njegovo prisotnost v okolju.
Novi wellness center je tako bolj kot zgradba oblikovan kot krajinska ureditev. Lomljene fasade objekta delujejo kot oporni zidovi, ki ločujejo večnivojsko razporeditev urejenih zelenih površin. Ker wellness center ni zasnovan kot klasičen objekt, ureditev prostora ni omejena samo na območje znotraj cest, ki je bilo prvotno namenjeno gradnji, temveč se razteza čez vso razpoložljivo površino. Osrednja sprehajalna pot se sedaj vije po strehi objekta in omogoča uporabnikom popolnoma novo, drugačno doživljanje prostora. Na obeh koncih, kjer se pot stakne s cestnimi povezavami, oblikuje manjša trga, ki s svojo pojavnostjo umirjata promet in dokončno dajeta prednost pešcem pred vozili.
Namesto iskanja svoje izraznosti in določanja svojega prostora, tako novi objekt raje povezuje posamezne obstoječe stavbe in elemente zunanje ureditve v logično celoto.