slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11
slide 12 slide 12
slide 13 slide 13
slide 14 slide 14
slide 15 slide 15
slide 16 slide 16
slide 17 slide 17
slide 18 slide 18
slide 19 slide 19
slide 20 slide 20
slide 21 slide 21
slide 22 slide 22
slide 23 slide 23
slide 24 slide 24
slide 25 slide 25
slide 26 slide 26
slide 27 slide 27
slide 28 slide 28
slide 29 slide 29
slide 30 slide 30
slide 31 slide 31
slide 32 slide 32


Športna dvorana Podčetrtek

Biro / Član:
ENOTA


Tim in sodelavci:
arhitektura: ENOTA
projektna skupina: Dean Lah, Milan Tomac, Maruša Zupančič, Alja Černe, Polona Ruparčič, Tomi Maslovarić, Anna Kravcova, Zana Starovič, Nuša Završnik Šilec, Dean Jukić, Nebojša Vertovšek, Darja Zubac, Marko Volf, Andrej Oblak, Nina Kozin, Mojca Šavnik, Sabina Sakelšek, Esta Matković

gradbene konstrukcije: Elea iC
strojne instalacije: Nom biro
elektro instalacije: Forte Inženiring


Lokacija:
Podčetrtek


Letnica projekta / izvedbe:
2007 / 2010


Naročnik:
Občina Podčetrtek


Velikost m2 (netto):
3.570,00


Investicija:
3.600.000,00 €


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Javne stavbe / Šport


Avtor fotografij:
Miran Kambič


Občinska športna dvorana stoji ob vpadnici v Podčetrtek, v bližini Term Olimia. Postavljena je neposredno ob cesti, za obstoječim obcestnim nasipom. Proti cesti je obrnjen tudi glavni vhod, dostopen preko povezovalne poti med dvema uvozoma na skrajnih točkah nasipa.
Zaradi svoje velikosti, ki občutno presega gabarite tradicionalnih zazidav, je nemogoče iskati vzporednice z avtohtono okoliško arhitekturo, temveč je smiselno razmišljati o oblikovni navezavi na večje zazidave termalnega kompleksa. Še prav posebej na objekt Termalija, ki prav tako stoji neposredno ob regionalni cesti. Vzpostavi se nekakšen dialog med objektoma. Če Termalija deluje prazno, lahko in barvito, skoraj igrivo, nastopa občinska športna dvorana resneje ? kot poln, težek, monoliten objekt.
Njena pojavnost je do neke mere odgovor na vlogo, ki jo ima v kraju. Govorimo namreč o manjšem kraju, kjer je nova športna dvorana obenem tudi edini večji pokriti prireditveni prostor. Čeprav je prvenstveno namenjena športu, opravlja tudi vlogo glavne občinske dvorane za kulturne dogodke z večjim številom obiskovalcev. Prav ta dvojna vloga služi tudi kot izhodišče za detajlnejšo oblikovno zasnovo objekta. Osnovni oblikovni nosilec je ?rdeča preproga?, ki obiskovalce pripelje do prireditev v objektu. Dostopna pot, ki povezuje oba uvoza, je urezana v obstoječi nasip. Izkorišča prostorsko anomalijo in uporabi nasip za zaščito vhoda pred neposrednim vplivom ceste. Prostorsko oblikovana pot, zamejena z nasipom na eni, se zareže tudi v objekt na drugi strani. Izvedena v živih barvah in atraktivnih oblik se pred vhodom razširi in tvori kvaliteten, skoraj tržni prostor - dostopno ploščad, ki postopoma objame obiskovalce in jih usmeri proti glavnemu vhodu v dvorano.
Svečanost dostopa je zvečer poudarjena tudi s svetlobnim ornamentom na fasadi. Perforirana obloga, ki prekriva velike okenske odprtine in čez dan preprečuje moteč neposreden vpliv sonca na igralne površine, ob mraku zasije v prepoznavnem cvetličnem vzorcu. Dogajanje v notranjosti se tako neposredno odslikava na fasadi in pripomore k promoviranju dogodkov in atraktivnosti objekta.


Ostali projekti biroja