slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6


GLAVNI TRG IN PARK V NOVIGRADU - CITTANOVI

Biro / Član:
KATUŠIĆKOCBEK ARHITEKTI


Tim in sodelavci:
KATUŠIĆ KOCBEK ARHITEKTI
PROJEKTNI TEAM:
DAVOR KATUŠIĆ
JANA KOCBEK
KREŠIMIR KOLAKOVIĆ
JURAJ BOŽIĆ
KRAJINSKA UREDITEV: EVA STRGAR, PRO HORTO STRGAR D.O.O.
PROMET: MATE ĆURIĆ, VIACON


Lokacija:
NOVIGRAD ? CITTANOVA, HRVAŠKA


Letnica projekta / izvedbe:
- / -


Naročnik:
MESTO NOVIGRAD ? CITTANOVA


Velikost m2 (netto):
12.000,00


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
natečaj 1. NAGRADA


Kategorizacija:
Arhitektura / Zunanje ureditve


DVA TRGA, ALEJA, CERKEV, PARK IN PAVILJON
Prostorske in oblikovne analize obstoječih zgodovinskih naravnih, kulturnih in funkcionalnih značilnosti prostora
1. Veliki trg je definiran s kvalitetnimi zgodovinskimi zgradbami:
? na južni strani zgradba občinske uprave in hiše D'Ambrosi
- na vzhodni strani, z zidom proti parku in dvoetažno zgradbo na vogalu z ulico ?Gradskih vrata?, ki ima ambijentalno vrednost
- na severni strani s Palačo, znotraj katere je bila mestna kavarna, s stanovanjsko poslovnim objektom brez posebnega ambijentalnega ali arhitekturnega značaja in južno fasado župnijske cerkve Sv.Pelagija in zvonikom.

Zahodna stran trga ni definirana, prostor Velikega trga na zahodni strani pa izgublja proporce in se izgublja proti parku oz. bivšim škofovskim sadovnjakom in vinogradom.
2. Katedrala oz. današnja župnijska cerkev Sv. Pelagija z zvonikom, škofijska palača in novi muzej Lapidarium in še ne raziskano arheološko najdišče krstilnice ustvarjajo slojevito kulturno zgodovinsko celoto.
Poudajanje te celote bo dodalo območju Velikega trga novi, kvalitetni ambijent.

3. Škofijski park je v svojem nedefiniranem osrednjem delu izgubil povezavo z trgom in povezavo med svojim severnim in južnim delom. Idejni projekt odpiranja Velikega mestnega trga proti zahodu in morju (Progetto di appertura di nuovo piazzale a Cittanova) z datumom 24. 12.1873 in podpisom ing. Chrissmanija predvideva novi trg (Nuovo Piazzale).
V današnjem stanju ostaja le še definicija zahodnega roba Noveg trga, ki se odpira proti zahodnemu horizontu.
Loggia Belvedere odpira preko ulice Belvedere Veliki trg proti juženu horizontu na podoben način, kot Novi trg (Piazzale Nuovo) s paviljonom odpira proti zahodnemu horozontu.
Idejni projekt definira javni prostor trga s petimi osnovnimi entitetami:
- Glavni mestni trg; ostaja glavni komunikacijski tok tega dela mesta
- Aleja; zelena povezava Glavnega mestnega trga, Novega trga in cerkve
- Novi trg; je prostor namenjen odvijanju tradicionalnih in novih manifestacij in dogajanj. Paviljon ki definira zahodni rob Novega trga je prostor za opazovanje horizonta, sončnega zahoda ali prostor za oder, ki mu Novi trg postaja gledališče.
- Cerkev; tlakovanje okoli cerkve je paspartu, ki oblikuje celoto povezanih vsebin cerkve, zvonika, škofijske palače in Lapidarija.
- Park; ostaja zelena oaza znotraj grajskega obzidjav katero je programsko ?vstopil? Novi trg.