slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4


Ljubljanska tržnica

Biro / Član:
Kombinat d.o.o.


Letnica projekta / izvedbe:
2008 / -


Naročnik:
Mestna občina Ljubljana


Velikost m2 (netto):
23.110,00


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
natečaj


Kategorizacija:
Arhitektura / Poslovne stavbe / Trgovina


Ureditev območja Ljubljanskih tržnic obsega izgradnjo garažne hiše pod Vodnikovim trgom, prizidka k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga. Projekt je nadaljevanje zmagovalne natečajne rešitve za širše območje Ljubljanih tržnic iz leta 2008, ki poleg omenjenega vključuje tudi parterno ureditev Pogačarjevega trga in okoliških ulic. Garažna hiša pod Vodnikovim trgom bo imela 3 podzemne etaže: prva omogoča parkiranje večjih dostavnih vozil. hkrati pa obsega tudi tehnične in servisne prostore tržnice. Prizidek k Mahrovi hiši se naslanja na slepo fasado obstoječe stavbe vzdolž nekdanjega mestnega obzidja in predstavlja vzhodno fasado trga. V pritličju prizidka in dela obstoječe Mahrove hiše je pokrita tržnica, gostinski lokal ter vhoda v parkirno hišo in zgornje etaže prizidka. Fasada prizidka je dvoslojna, z zunanjim plaščem iz lesenih letev, ki poenotijo fasade in vidne strešine prizidka, s tem pa potisnejo pojavnost nove stavbe v ozadje in izpostavijo obstoječe, pomembnejše objekte na trgu. Ureditev Vodnikovega trga vključuje novo razporeditev prodajnih površin, tlakovanje, zasaditev dreves, postavitev urbane opreme, predvidoma pa tudi prezentacijo arheoloških najdb na območju gradnje.


Ostali projekti biroja