Navodila za objavo

Kdo lahko objavlja reference/projekte na arhinfo.si?

Na Arhinfo lahko objavljajo vsi člani, ki so vpisani v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), tako da predstavijo bodisi dejavnost člana ali biroja1.

1.

Član lahko predstavi svoje reference/projekte2, ali reference/projekte svojega biroja1. Prepovedano je povajanje objav in ustvarjanje dvojnih strani (osebne in birojske).

2.

Objava referenc iz obdobja zaposlitve ali sodelovanja v drugem biroju mora, poleg ostalih podatkov, vsebovati naziv projektantskega podjetja in vlogo pri projektu (npr. avtor, soavtor, OVP-odgovorni vodja projekta, OP-odgovorni projektant, sodelavec, izdelovalec rendra, makete...).

3.

Objava projektov (prikazov oz. slikovnega gradiva) iz obdobja zaposlitve ali sodelovanja v drugem biroju je možna le v primeru (so)avtorstva na določenem projektu. Za objavo prikazov je potrebno pridobiti soglasje delodajalcev in avtorjev projekta. Objava mora vsebovati naziv projektantskega podjetja in/ali ostale avtorje ter vlogo pri projektu (npr. avtor, soavtor, OVP, OP, sodelavec)

4. 

Objava referenc/projektov iz preteklih oblik poslovnih subjektov (državna podjetja, delovne skupnosti itn.), mora poleg ostalih podatkov vsebovati naziv projektantskega podjetja in/ali ostale avtorje ter vlogo pri projektu (npr. avtor, soavtor, OVP, OP, sodelavec).

  

1
biro člana/ov:
- Poslovni subjekt z dejavnostjo arhitekturnega in/ali krajinsko arhitekturnega in/ali prostorskega načrtovanja v katerem ima(jo) člani večinski lastniški delež in upravljalske pravice.
- Poslovno združenje (lahko tudi neformalno) članov ZAPS pod skupno blagovno znamko

2
referenca/projekt:
- Referenca je objava podatkov o projektu ali storitvi brez grafičnih prikazov
- Projekt je objava podatkov o projektu in slikovnega gradiva (načrti, rendri, fotografije)

 

 

Kako se objavlja referenca/projekt na arhinfo.si?

Član (biro) se prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom, s katerim vstopa na spletno stran www.zaps.si

V zavihku biroji doda svoj biro in izpolni podatke. Pri delovnih področjih označi nosilno kategorijo (arhitektura, krajinska arhitektura in/ali prostorsko načrtovanje) v skladu s pooblastilom ZAPS. Član lahko označi podkategorijo tudi iz druge nosilne kategorije, kadar gre za skupna področja (npr. zunanje ureditve, trgi, pokopališča,...). Ko vpiše vse podatke o članu (biroju), lahko začne dodajati”projekte” oz.”reference”.

Vse opise je potrebno napisati tudi v angleškem jeziku, saj je stran dvojezična (v nasprotnem primeru stran biroja s projekti ne bo objavljena).

V zavihku projekti (klik na tipko dodaj v zgornjem levem kotu razpredelnice) se dodajajo in vpisujejo podatki o projektih in referencah (tip projekta: avtorski projekt ali referenca), v nadaljevanju pa se izpolni vse znane podatke o projektu oz. referenci.

Po objavi projekta (klik na tipko oddaj) in vrnitvi v rubriko podatki o projektu se lahko začne urejati slikovno gradivo v galeriji (uredi galerijo).

V primeru sodelovanja več birojev/članov na enem projektu se biroji/člani predhodno med seboj dogovorijo in objavijo en projekt (ni možno ustvarjati več galerij enega projekta).

Po dokončani objavi je potrebno obvestiti urednika na elektronski naslov: natasa.mrkonjic@zaps.si. Po pregledu in odpravi pomanjkljivosti urednik vključi objavo na spletni strani. Ob spremembi objavljenih podatkov bo sistem avtomatično obvestil urednika. V primeru neverodostojnih podatkov ali spora o avtorskih pravicah bo objava umaknjena do uskladitve podatkov.

 

Nalaganje slikovnega materiala

Vse fotografije oz. prikazi morajo biti v *.jpg formatu (medium kvaliteta). V pomoč so pripravljene datoteke v *.psd (Adobe PhotoShop Document) formatu. Pri pripravi slik v *.psd formatu morajo biti vse slike poravnane na levi rob (glej spodnje sheme). 


Logotip
Slika logotipa mora biti v razmerju 1:2, velikost na strani je odvisna od tipa naprave, na kateri je stran prikazana, v originalu pa se na strežniku kreira v formatu 586x293 po principu avtomatskega izreza sredine. Logotip naj sega do roba formata po širini (pri ležečih logotipih) oziroma po višini (pri pokončnih logotipih).

Pripomoček za objavo: Shema 1 in datoteka Arhinfo-Logotip-clana-343x172px.psd.


Slikovni material projekta oz. reference
Zaradi odzivnega oblikovanja strani (responsive design) je potrebno slikovni gradivo projekta pripraviti in naložiti v dveh dimenzijah: 1440 x 530 px in 710 x 472 px. Pri dimenziji 1440 x 530 px se sliko lahko izreže (crop) ali pa se jo pripravi po Shemi 2. V tem primeru mora biti slika oz. prikaz izrezan in poravnan na levi rob. 

Pripomoček za objavo: Arhinfo-Slika-1440x530px.psd in Arhinfo-Slika-710x472px.psd.


Slika biroja
Se pripravi v dimenziji 710 x 472 px.

Pripomoček za objavo: Arhinfo-Slika-710x472px.psd.

Zaporedje slik se ureja v galeriji slik (premikanje s puščicami navzgor ali navzdol), s tem da se slika, ki se naloži prva, pojavi kot nosilna slika projekta.

 

 

Shema 1

 

Shema 2

Prikaz pozicije slikovnega gradiva projektov dimenzije 1440 x 530 px,
Slikovno gradivo naj bo vedno poravnano na levi rob formata. Pomožne črte prikazujejo, kje se končajo kolumne besedila.

 

 

Če želite, lahko projekte objavimo mi. Storitev je plačljiva.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte:
na e-naslov natasa.mrkonjic@gmail.com
ali na telefon 041 905 907.