slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11
slide 12 slide 12


Nordijski center Planica

Office / Author:
STUDIO AKKA


Team and collaborators:
landscape architecture: Luka Javornik, Ana Kučan, Eva Zupan
architecture: Blaž Babnik Romaniuk, Matej Blenkuš, Miloš Florijančič, Klemen Kobal


Location:
Planica, Slovenia


Year of project / completion:
2010 / 2014


Client:
Ministry of Education and sport RS


Area m2 (gross):
220.000,00


Status (competition, project, completion) and phase:
completion


Tags:
Landscape architecture / Parks


Photo:
Miran Kambič


Natečajni predlog je osredotočen na sanacijo in oblikovanje krajinskega prostora skakalnic v Planici, ki ji podredi celo arhitekturno podobo stavb. Novi ureditvi v prvi vrsti dajejo pečat pahljačasto razporejene skakalnice, ki ustvarjajo prostorski red in mir. Predlagana ureditev okoliški visokogorski pokrajini, podvrženi naravni dinamiki, postavi v kontrast novo, po inženirski in programski logiki urejeno, funkcionalno in tehnološko dovršeno krajino. Terasasta ureditev športnega središča sledi naravnemu vzpenjanju terena; s tem členi prostor in ga programsko uredi. Ureditev nadgradi obstoječo topografijo in jo z rafiniranim oblikovanjem reliefa poveže v enovito celoto. S tem se izrazi skrita poetika tega prostora, v katerem se za hip uresniči človekova želja po letenju.

Enkratni in prepoznavni alpski okvir Planice in njen simbolni naboj ne potrebujeta dodatnih prostorskih poudarkov. Že izdelano simbolno podobo je treba le izčistiti; na vseh ravneh uporabe, oblike in orientacije. V primerjavi s spektakularnim gorskim okvirjem je potencial Planice v zadržanem, logistično smiselnem oblikovanju, pri čemer ureditev ne sili v ospredje, je le okvir za občasne igre, takrat zažari dolina pod Poncami! Ko prostor iger počiva, je celota sicer jasno prepoznavna vendar v svoji zadržanosti neločljivo povezana z okolico.