slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7


VILA "OB POTI"

Biro / Član:
MULTIPLAN Arhitekti


Tim in sodelavci:
Projektna skupina:
Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah,
Petra Marinšek. Vesna Vraničar,
Martina Ferfila


Lokacija:
Brdo, Ljubljana


Letnica projekta / izvedbe:
2008 / 2012


Naročnik:
GPG naložbe


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:


Avtor fotografij:
Bor Dobrin


Območje leži v elitnem predelu mesta Ljubljane, za katerega velja splošna ocena kakovostnega bivalnega standarda znotraj urejenih večjih sistemov-sosesk in naselij. Zazidava obsega umestitev objekta namenjenega oskrbovanim stanovanjem z malim deležem poslovne namembnosti. V nasprotju z racionalno, v smislu kar se da ekonomične organizacije notranjosti objekta, zunanji izgled definira razgibana zasnova oboda. Fasadni ovoj severnega dela definirajo trije navidezni, likovno opredeljeni sklopi, ki omogočajo proporcionalno umestitev v okolico glede na dane urbanistične smernice, ki izhajajo iz oblikovnih pravil obstoječe zazidalne matrice. Južno fasado definira osnovni raster stanovanj, katerim vsem pripada po ena loggia: zunanji zgled celostno določa skupek vseh odprtin, v obliki satovja tvori specifičen razpoznavni vzorec.