ambient
d.o.o.

Naslov:
Mestni trg 25, Ljubljana


Telefon:
0038 612511808 , 00386 12511807


Faks:
00386 12511795


Elektronski naslov:
ambient@ambient.si


Spletna stran:Seznam ustanovnih članov/partnerjev:


KERIN Miha, KREGAR Marija Magdalena


Projektivno podjetje Ambient ima eno najdaljših tradicij delovanja na področju arhitekture, industrijskega oblikovanja, raziskovanja in inovacij pri nas ter širše. Vse od ustanovitve 1968 razvija in nadgrajuje svoje tehnično, oblikovalsko in sociološko znanje in je v tem času izdelalo preko 1000 projektov ter vodilo izvedbo več kot 100 realizacij večjega obsega. Pri tem je doseglo domačo in mednarodno prepoznavnost in priznanje za svoja prizadevanja pri vzpostavljanju multidisciplinarnega sodelovanja med izvajalci in industrijo v uporabi inovativnih rešitev in postopkov strojne izdelave gradbenih elementov in njihove uporabe v gradnji. Na področju kovinskega in lesnega detajla je podjetje razvilo tehnološko dovršeno stopnjo uporabe računalniško krmiljenih strojev za pripravo delavniških načrtov in avtomatizacijo izdelave prilagojenih gradbenih komponent.

Podjetje Ambient je vse od začetkov intenzivno prispevalo k pionirskemu uvajanju računalniške tehnologije v arhitekturno in urbanistično projektiranje, ob zasledovanju in upoštevanju principov trajnostne gradnje, ko slednja še ni bila sprejeta kot eno temeljnih vodil urbanističnega in okoljevarstvenega napredka.

Poznani smo po svoji zahtevnosti in sodelovanju z izvajalci ter skrbnem nadzoru nad kvaliteto izvedbe in porabo finančnih sredstev. Naše zgradbe so rezultat razumevanja funkcije, dobre izrabe razpoložljivega prostora in prizadevanja za celovito ekonomiko izvedbe. Dolgoletno raziskovalno delo usmerjeno v uporabo računalnikov v projektiranju in optimizacijo gradnje ter prenovo in revitalizacijo zgodovinskih spomenikov in povojne modernistične arhitekture, je botrovalo vrsti izvirnih postopkov sanacije ob razumevanju tradicionalnih obrti in njihove obuditve s sodobnimi sredstvi.

Poleg javnih in komercialnih objektov portfelj podjetja zajema številne realizacije zasebnih naročnikov, od rekreativnih objektov, individualnih hiš, vrstnih atrijskih hiš, do počitniških objektov in večjih stanovanjskih sosesk.

Med pomembnejša dela štejemo tudi urbanistične rešitve in predloge, med katerimi izstopajo urbanistična zasnova beneškega Tronchetta (v sodelovanju s prof. Edvardom Ravnikarjem), projekt za regulacijo mesta Karlsruhe, projekt sekundarnega centra mesta Zagreb, regionalni plan mesta Split, številne predloge za rešitev ključnih problemov mesta Ljubljana ter nagrado za inovativne pristope k načrtovanju mest Grand Prix International D'Urbanisme Et D'Architecture v Cannes-u.

Pomembnejše nagrade in priznanja:

1983: PLEČNIKOVA MEDALJA: Prenova Ljubljanskega gradu - razgledni stolp

1997: PLEČNIKOVA NAGRADA: Bežigrajski dvor Ljubljana - poslovni objekt

2003: BRUMNOVA NAGRADA za najboljše delo v kategoriji. Informacijska grafika: Spominska plošča žrtvam fašizma na otoku Rab

2004: PLEČNIKOVA MEDALJA: Prenova Ljubljanskega gradu med leti 2000-2003 (Palacij)

2004: BIO 19 ? BEDA European Excellence Award: Spominska plošča žrtvam fašizma na otoku Rab

2004: BIO 19 Zlata medalja: Spominska plošča žrtvam fašizma na otoku Rab

2004: ZLATI SVINČNIK Zbornice za arhitekturo: Prenova Ljubljanskega gradu ? Palacij

2005: ZLATI SVINČNIK Zbornice za arhitekturo: Spominska plošča žrtvam fašizma - Rab

2007: PLEČNIKOVA MEDALJA: Vzpenjača na Ljubljanski grad

2007: ZLATI SVINČNIK Zbornice za arhitekturo: Vzpenjača na Ljubljanski grad

2008: BIO 21 ZLATA MEDALJA: Vzpenjača na Ljubljanski grad

2010: PLATINASTI SVINČNIK Zbornice za arhitekturo in prostor za življenjski opus

2015: Nagrada Vinskega konventa sv. Urbana za prenovo Ljubljanskega gradu

2018: PLEČNIKOVA MEDALJA: Hribarjeva dvorana na Ljubljanskem gradu