slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11
slide 12 slide 12
slide 13 slide 13
slide 14 slide 14
slide 15 slide 15
slide 16 slide 16


Ljubljanski grad - Palacij (Trakta F in G)

Biro / Član:
ambient


Tim in sodelavci:
Miha Kerin
Majda Kregar
Edo Ravnikar ml.
Rok Bogataj
Brane Kregar
Katarina Gnezda
Irena Predalič


Lokacija:
Ljubljana


Letnica projekta / izvedbe:
2002 / 2004


Naročnik:
Mestna občina Ljubljana


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Prenove


Avtor fotografij:
Miha Kerin


Prenova gradu dosledno sledi usmeritvi po čimboljšem izkoristku zgodovinskega prostora za večnamensko javno uporabo, opremljenem s spretno prikritimi sodobnimi tehnologijami, kar daje vsestranske možnosti izrabe objekta.

Trakti G, F, E, D so bili v 14. in 15. stoletju fazno prizidani na trdnjavsko obzidje iz 12. stoletja. Prvotni namen objekta G je bil dvorana za shode kneza z deželnimi plemenitaši, imenovan ?Langestube? - Dolga soba. V delu pritličja tega trakta so bile ječe, v drugem nadstropju pa bivalni prostori. Že prva prizidava trakta na obrambni zid v 14.stol. je izničila tri obrambne nivoje - hodnike ob obrambnem zidu s strelnimi linami in opazovalnimi okni - vse naslednje pa še bolj. Potrebna so bila obširna raziskovalna in sanacijska dela.

Ureditev nove Dolge sobe Palacija omogoča vsestransko uporabo prostora, od prireditev, razstav ali sprejemov do zahtevnih dramskih ali glasbenih predstav z različnimi ureditvami odra, uporabo scenskih naprav ter svetlobnih efektov.

Stanovska dvorana v traktu E-D pa je skupina nekoliko manjših prostorov, namenjena enostavnejši programski izrabi lahko v povezavi s Palacijem.
Pritlični prostor je vstopni hol z garderobami za celotni sklop dvoran, servisni prostori pa so v kleti pod dvoriščem v arheološko sterilnem terenu. Povezuje jih dvigalo in stopnišče.

Zahtevnim funkcijam dvorane Palacij je zagotovljena tehnična opremljenost na neopazen način: vgrezljive oderske lamele z elektromotorji so poglobljene v talni nadobočni prostor. Scenski ?vlaki? so vgrajeni znotraj stropnikov z elektromotorji v podstrešju. Tako ambient dvorane ostaja čist, brez sledov scenske in druge tehnike.

Členi arhitekturne dediščine, ki so bili ob konzervatorskih raziskavah odkriti, bili bolj ali manj ohranjeni ali samo še zaznavni (pomoli, obrambne line, ganki, stopnice...) so skrbno restavrirani, dopolnjeni ali rekonstruirani z moderno tehnologijo v prvotnih materijalih po inovativni metodi, ki zagotavlja originalno obliko, izvedeno s PC stroji, vodenimi z matematičnimi programi, temelječimi na primerjalnih analizah številnega sorodnega materijalnega gradiva na drugih lokacijah. Statična protipotresna sanacija zidne lupine je izvedena temeljito a neopazno z inovativnimi postopki vgrajenih prednapetih vertikalnih in horizontalnih vezi.

Vhodni hol dvoran (trakt F) je v vozlišču baročnih prostorov in gotskega stolpa. Tega smo po vertikali odprli tako, da stopi v prvi plan interjera nekdaj celotna dvoriščna fasada gotskega stolpa z obrambnimi hodniki in rekonstruiranimi portali ter z delom svoje prvotne strehe. Zanimiv splet vidnih strešin traktov znotraj prostora izpričuje tudi zgodovinsko rast kompleksa.