slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3


Hiša na Govejku

Biro / Član:
OBRAT d.o.o.


Tim in sodelavci:
Statika:
CBD d.o.o., Sojerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
dr. Bruno Duić, dip.ing.grad.

Elektro inštalacije:
Jakob Lovšin, dipl.ing.elek.
Biro Lovšin d.o.o., Ulica pod gozdom 23, 1236 Trzin

Strojne inštalacije:
Gregor S. Tavčar, dipl. ing. str., s.p.
Pleteršnikova ulica 25, 1000 Ljubljana

Komunalna oprema:
VO projekt, Vojko Oman, s.p., Dobeno 99, 1234 Mengeš
Vojko Oman, kom.ing.

Požarna varnost:
DATACOM, d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana
Biba Muhič Gomezelj, udia


Lokacija:
Govejk nad Idrijo


Letnica projekta / izvedbe:
2012 / 2014


Naročnik:
Zasebni


Velikost m2 (netto):
150,00


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura


Avtor fotografij:
Janez Marolt


Oblikovanje hišr na Govejku se naslanja na dve bistveni okoliščini - gradnja na grebenu, v katerega se je moralo čim manj posegati, in upoštevanje značilne gradnje kozolcev v neposredni okolici. Slednje smo uporabili kot vzor za konstrukcijsko zasnovo, ki je sestavljena iz armiranobetonskega obodnega okvirja in lesenega oboda ter polnila. Zasnovana hiša ima tako majhen poseg v teren, prijetno in varčno bivanjsko jedro ter lažje zlitje z okolico.