slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4


Medicinski center Remeda - notranja oprema

Biro / Član:
ATELJE-ARHITEKT


Tim in sodelavci:
Polona Otrin Leskovec udia
mag. Andrej Bohinc udia
Lenča Bojc udia


Lokacija:
Domžale


Letnica projekta / izvedbe:
2013 / 2013


Naročnik:
Remeda d.o.o.


Velikost m2 (netto):
184,00


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Javne stavbe / Zdravstvo


Avtor fotografij:
Saša Erjavec


načrt opreme in barvna študija
Leta 2013 so bili v okviru Medgeneracijskega centra Bistrica urejeni prostori Medicinskega centra Remeda. Center vključuje tri specialistične ordinacije, operacijsko dvorano za ambulantne posege in spremne prostore. Nahaja se v pritličju objekta, vzhodna in zahodna fasada sta v celoti zastekljeni.
Cilj pri oblikovanju opreme je bil, da se zagotovi prijetno in umirjeno okolje za paciente in zaposlene, da se novi prostori estetsko vključijo v celoten objekt in povežejo z okolico in da so seveda upoštevane vse funkcionalne in tehnološke zahteve. Značaj prostorov je narekoval, da se posebna pozornost posveti igri svetlobe in barv; izbrane so bile rešitve, ki omogočajo različne stopnje osvetljevanja in odpiranja v okolico, barve so svetle in tople.


Ostali projekti biroja