slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10


Vrtec Mavrica

Biro / Član:
STUDIO 360


Tim in sodelavci:
Avtorji: Breda Bizjak (BB arhitekti), mag. Lidija Dragišić (Studio 360), Katja Florjanc, Emir Jelkić, Ajda Vogelnik Saje


Sodelujoči biroji:
BB ARHITEKTI


Lokacija:
Brežice, Slovenija


Letnica projekta / izvedbe:
2011 / 2014


Naročnik:
Občina Brežice


Velikost m2 (netto):
4.050,00


Investicija:
3.700.000,00 €


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:
Arhitektura / Javne stavbe / Izobraževanje


Avtor fotografij:
Miran Kambič


Stavba je zasnovana kot kontinuirana prostorska zanka, ki se iz severnega igrišča prek široke zelene klančine dvigne na nivo nadstropja ter kot zvezno vzpenjajoča se streha vzhodne, južne in zahodne lamele postopoma zaokroži okrog atrija na nivo strehe 2. nadstropja. V zaključku se izteče kot pergola nadkritega igrišča na strehi objekta.
Stavbni volumen vrtca deluje kot navzven zaprt volumen, ki se z igralnicami odpira proti igrišču v notranjosti ter jasno ločuje urbano okolje od otroške igre. Sodoben in enovit objekt ob južni, vzhodni in zahodni zazidalni meji deluje kot varovalni, ločilni element med okolico in parkirnimi površinami na jugu lokacije ter intimnimi, ozelenjenimi površinami na igrišču. Osrednja igralna površina je pregledna in pretočna, omogoča enostavno dostopnost, prehajanje med različnimi ambienti ter povezavo z naravo.


Ostali projekti biroja