slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7
slide 8 slide 8
slide 9 slide 9
slide 10 slide 10
slide 11 slide 11
slide 12 slide 12
slide 13 slide 13
slide 14 slide 14


VRTEC MAVRICA

Biro / Član:
BB ARHITEKTI


Tim in sodelavci:
AVTORJI:
Breda Bizjak (BB ARHITEKTI), Lidija Dragišič (STUDIO 360), Katja Florjanc, Emir Jelkić, Ajda Vogelnik Saje

gradbene konstr.: Ivo Hafner - Hiša projektov,
strojne inštalacije: Peter Blažek - Nom biro,
elektro inštalacije: Robert Bizjak - Elite IB


Sodelujoči biroji:
STUDIO 360


Lokacija:
Brežice, Slovenija


Letnica projekta / izvedbe:
2011 / 2013


Naročnik:
Občina Brežice


Velikost m2 (netto):
4.000,00


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba1. nagrada - natečaj


Kategorizacija:
Arhitektura / Javne stavbe / Izobraževanje


Avtor fotografij:
Miran Kambič


Projekt vrtca v Brežicah je rezultat zmage na natečaju, ki ga je razpisala Občina Brežice v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije v letu 2011.

Stavba vrtca velikosti 4.300 m2 poteka ob robovih zazidalnega območja in obdaja centralno igrišče ter zagotavlja občutek varnosti in povezanosti vseh 20 oddelkov vrtca. Zasnovana je kot kontinuirana prostorska zanka, ki se iz severnega igrišča prek široke zelene klančine dvigne na nivo nadstropja ter kot zvezno vzpenjajoča se streha vzhodne, južne in zahodne lamele postopoma zaokroži okrog atrija na nivo strehe 2. nadstropja. V zaključku se izteče kot pergola nadkritega igrišča na strehi objekta. Z dvigom severnega volumna nad igrišče v pritličju je omogočeno povezovanje notranjega igrišča z zunanjim prostorom igrišča na severu lokacije ter z igriščem na strehi. Direkten dostop do zunanjih igrišč je omogočen vsem otrokom vrtca.

Osrednja igralna površina je pregledna in pretočna, omogoča enostavno dostopnost, prehajanje med različnimi ambienti ter povezavo z naravo. Centralni atrij je v južnem delu bolj introvertiran in namenjen najmlajšim otrokom, na severu parcele pa se spremeni v odprt ambient za starejše otroke, skladno s postopnim razvojem otroške percepcije zunanjega okolja.

Stavbni volumen vrtca deluje kot navzven zaprt volumen, ki se z igralnicami odpira proti igrišču v notranjosti ter jasno ločuje urbano okolje od otroške igre. Sodoben in enovit objekt ob južni, vzhodni in zahodni zazidalni meji deluje kot varovalni, ločilni element med okolico in parkirnimi površinami na jugu lokacije ter intimnimi, ozelenjenimi površinami na igrišču. Dostopi do vrtca so urejeni preko vstopne ploščadi s parkiriščem na jugu lokacije.

Objekt ima jasno ločene prostore igralnic, skupne prostore, prostore administracije, gospodarske in tehnične prostore. Vsi oddelki se odpirajo navzven v osrednji atrij, kar omogoča dobro osončenost in naravno osvetlitev igralnic. Notranja organizacija vrtca zagotavlja kakovostno povezovanje programov ter ustvarja optimalne pogoje za delo in domiselno okolje za igro, učenje, raziskovanje in druženje otrok.