slide 1 slide 1
slide 2 slide 2
slide 3 slide 3
slide 4 slide 4
slide 5 slide 5
slide 6 slide 6
slide 7 slide 7


Športna dvorana Stopiče

Biro / Član:
Jereb in Budja arhitekti


Tim in sodelavci:
Rok Jereb u.d.i.a., Blaž Budja u.d.i.a., Petra Cegnar u.d.i.a., Sara Zorzut u.d.i.a., Tadeja Božičnik u.d.i.a., Nina Majoranc abs. arh., Ana Križaj u.d.i.a.


Lokacija:
Stopiče pri Novem mestu, Slovenija


Letnica projekta / izvedbe:
2009 / 2011


Naročnik:
Mestna občina Novo mesto


Velikost m2 (netto):
2.350,00


Investicija:
4.200.000,00 €


Status (natečaj, projekt, izvedba) in faza:
izvedba


Kategorizacija:


Avtor fotografij:
Blaž Budja


Športna dvorana Stopiče je projekt, ki na nov način odgovarja na vprašanje, kako sodobno javno infrastrukturo umestiti v tipično slovensko podeželje.
Arhitektura se na ?arhetipsko? situacijo s podeželskimi hišami, cerkvenim zvonikom in zelenimi griči Dolenjske pokrajine odziva s strukturo in orientacijo stavbnih mas ter z materialom. Servisni program dvorane je umeščen pod obodni venec, ki se prilagaja reliefu. Na ta način korigira merilo dvorane, ki se kot veliko leseno gospodarsko poslopje dviguje v sredini. V notranjosti se prostori nizajo okrog glavne dvorane, prehodi, dostopi ter pogledi so vzpostavljeni tako, da je prostor kar najbolj prehoden. Okna med posameznimi deli dvorane omogočajo obiskovalcu pregled nad celotno zgradbo. Vhoda v stavbo sta dva, glavni vhod, za gledalce in službeni vhod. Velika dvorana ima tribune za 220 gledalcev. Poleg velike dvorane, ki primarno služi rokometu, je postavljena mala, ogrevalna dvorana.
Dvokapna streha, ki zajema servisne prostore, raste skupaj s terenom, veliko stopnišče med dvorano in obstoječo šolo premosti razliko 7 metrov.

Jereb in Budja arhitekti so posel za projektiranje objekta pridobili na javnem natečaju, ki ga je mestna občina Novo mesto razpisala leta 2007.
Pri snovanju športne dvorane so se avtorji uprli na lokalno tradicijo, uporabo materialov ter kontekst vaške pozidave. Mala vas na obrobju Novega mesta, prestolnice dolenjske pokrajine, je z novim objektom pridobila center namenjen športu, osnovna šola pa potrebne prostore za izvajanje šolskih dejavnosti.