Projektant
d.o.o.

Naslov:
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica


Telefon:
041/940-439


Elektronski naslov:
info@projektant.si


Spletna stran:
www.projektant.siSeznam ustanovnih članov/partnerjev:


ŠTERPIN Sandra, ŠTERPIN Sandra, MILER Matija


Nudimo izdelavo projektne dokumentacije za vse faze projektiranja ter celovito in usklajeno izdelavo vseh načrtov skladno z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 ( vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt konstrukcij, načrt strojnih inštalacij, načrt električnih inštalacij, načrt zunanje ureditve, elaborat gradbene fizike, elaborat zvočne zaščite, elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki ipd).